TECHNOSOUND NEXT4 B MP3 4 canali + Effetto blutooth +Ingresso USB Mixer Phantom njtvek3691-Studio e registrazione pro

Tonewood pascolo nero Willow Tonholz aufleimer DropTop Guitar Tonholz Topset 014